Board logo

標題: 3種新冠種流行病可能會持續長達2年,而且會比第一波還要糟糕。 [打印本頁]

作者: cpHKY6F6    時間: 2020-5-4 19:11     標題: 3種新冠種流行病可能會持續長達2年,而且會比第一波還要糟糕。

美國明尼蘇達大學傳染病研究中心的一份報告顯示,如果新冠疫情遵循1918年西班牙流感設定的模式,那麼這種流行病可能會持續長達2年並於今年秋天和冬天“捲土重來”,而且會比第一波還要糟糕。該大學的傳染病研究與政策中心警告說,各州、領地和部落衛生當局應該為最壞的情況做好計劃。其中,包括沒有疫苗供應或群體免疫的情況。 “政府官員的風險溝通信息應該包含這種流行病不會很快結束的概念,人們需要為可能的周期性疾病復發做好準備。”

抗體測試本來可以幫助指導重新開放計劃,但在冠狀病毒中,它們帶來的混亂比所謂“確診”還多。


在該報告的序言中,研究人員表示,他們正在努力“直截了當,清晰明了”地提供關鍵和及時的信息陰莖增大在這項研究中專家們研究了可追溯到1700年代的8種主要流感大流行以及有關新冠狀病毒的數據,以幫助預測新冠肺炎在未來幾個月和幾年中的傳播方式。在過去的8次流感大流行中,科學家們說,有7個在第一次流感高峰後六個月出現了第二次實質性高峰。另外,有些病毒在最初爆發後“在兩年的時間內病例數較小”。


最後,他們提出了3種新冠傳播可能的模式:

最壞的情況是到今年秋季或冬季新冠捲土重來,形成一輪致命大暴發,然後在2021年隨後發生較小的疾病浪潮。

第二種可能性表明,今年的暴發可能會在2021年發生一系列較小的“波動式”持續釋放(反復高峰和低谷)。

第三種情況是以前的大流行中沒有出現的,其特徵是病毒傳播“緩慢燃燒”,沒有清晰的模式。報告說:“該病毒使全球社會措手不及,其未來發展仍然高度不可預測。” 但是,它強調說,直到2021年才有可能用上新冠疫苗。

報告稱,由於人類沒有天然免疫力,而且這種病毒很容易傳播,且具有隱匿性,因此多達60%-70%的人口可能必須先產生免疫力,才能使新冠肺炎的傳播自然減少。這意味著大流行時間“可能會在18到24個月之內”,此後該病毒仍將繼續流行。

達到這一點將需要時間,因為血液測試的數據表明,到目前為止,僅感染了總人口的一小部分,而且可能的疫苗仍需要數月(如果不是一年或更長時間)。而且,尚不清楚從感染中恢復的人是否會免疫或這種保護作用將持續多長時間。

他們表示:“來自政府官員的風險溝通信息應包含這種流行病不會很快結束的概念,而且人們需要為未來兩年​​內疾病的周期性複發做好準備。”而且,隨著病毒繼續在人群中傳播和爆發最終開始減弱,可能會“與季節性模式同步,嚴重程度隨著時間的推移而降低”。

圖片附件: 1.jpg (2020-5-4 19:11, 23.61 KB) / 該附件被下載次數 22
http://www.hk-pub.com/forum/attachment.php?aid=2562415&k=e696d732ad606122fbd2a243054cc41d&t=1593945880圖片附件: 2.jpg (2020-5-4 19:11, 23.75 KB) / 該附件被下載次數 21
http://www.hk-pub.com/forum/attachment.php?aid=2562416&k=ccbb0fde3240ee0228215a2909adb18e&t=1593945880圖片附件: 3.jpg (2020-5-4 19:11, 28.89 KB) / 該附件被下載次數 23
http://www.hk-pub.com/forum/attachment.php?aid=2562417&k=80925296cc152ce1c1f51c8ecf5d69f6&t=1593945880圖片附件: 4.jpg (2020-5-4 19:11, 45.96 KB) / 該附件被下載次數 21
http://www.hk-pub.com/forum/attachment.php?aid=2562418&k=da5923c1efb56d13f29eab759e5d63c0&t=1593945880


作者: chutaubing    時間: 2020-5-6 00:47

現時好多嘢都係可能!
作者: Zach_2Z    時間: 2020-5-11 00:36

看来这是个漫长的战斗,时时刻刻都要小心。
作者: chutaubing    時間: 2020-5-11 05:19

係可能!!
作者: chutaubing    時間: 2020-6-5 02:45

乜嘢都有可能!
作者: 藍白雲    時間: 2020-6-16 13:51

北京出現第二波......
歡迎光臨 大眾論壇 (http://www.hk-pub.com/forum/) Powered by Discuz! 6.1.0F